ΨΟΘΡΙΕΡΣ - ΚΟΥΡΙΕΡΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - THESSALONIKI - COURIERS


Φράγκων 22 Θεσσαλονίκη,  T.K.  546 25
(Δ.  Θεσσαλονίκης, Ν.  Θεσσαλονίκης)
ΨΟΘΡΙΕΡΣ - ΚΟΥΡΙΕΡΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - THESSALONIKI - COURIERS

  • Ταχυμεταφορές Αυθημερόν Παράδοση
  • Αποστολές Εξωτερικού Αντικαταβολές
  • Εισπράξεις Ομαδικές Αποστολές Express
  • Ταχυδρομείο Παραδόσεις Σάββατο Επείγον