Κατασκευή ακρυλικών προϊόντων Κατασκευή plexi glass

ACRYL DESIGN - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕPlexiglass

Web Site 

Η Acryl Design δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της κατασκευής ακρυλικών προιόντων από το 1994.
Η εξέλιξη της σταθερά ανοδικής πορείας την καθιέρωσε ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο πανελλαδικά.
Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, ο συνεχής τεχνολογικός εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, δίνουν στους πελάτες την εξασφάλιση ότι οι ανάγκες τους θα καλυφθούν με τον πιο ιδανικό τρόπο.
Σκοπός της επιχείρισης είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των προιόντων της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
Επιτυγχάνοντας και διατηρώντας ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η εξειδίκευση, η υψηλή ποιότητα, η συνολική προσέγγιση των επιχειρηματικών αναγκών και η παροχή ολοκληρωμένων χρήσεων, θέτει σε συνεχή βάση την υλοποίηση βημάτων επιτυχίας με σκοπό τη διαφοροποίηση και τη διείσδυση σε νέες αγορές.
11ο χλμ. Ε. Ο. Θεσ/κης - Χαλκηδόνος Ιωνία, Τ.Κ. 57008
Δήμος Δέλτα, Νομός Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310785725
Φαξ: 2310785726

  • Κατασκευή ακρυλικών προϊόντων
  • Κατασκευή plexi glass